کد خبر: 48967
تاریخ: 19آبان1394
کد خبرنگار: 225

حضور معاون دادستان تهران در دادگاه «بابک زنجانی»

هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی صبح امروز (سه‌شنبه) - 19 آبان ماه - در دادگاه انقلاب به‌صورت علنی برگزار شد.

به گزارش ایسنا، بابک زنجانی متهم ردیف اول ساعت 8:30 مانند جلسات گذشته با تدابیر امنیتی وارد دادگاه شد.

* جلسه رسیدگی به این پرونده، ساعت 9:15 آغاز شد.

* وکیل‌مدافع متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی در دادگاه حاضر بود.

* مرتضی تورگ معاون دادستان تهران نیز در جلسه دادگاه حضور دارد.

تاکنون 6 جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده که در سه جلسه اول کیفرخواست متهمان این پرونده قرائت و در جلسه چهارم، پنجم و ششم متهم اصلی پرونده به ارائه دفاعیات خود پرداخت.

در سه جلسه اخیر دادگاه، بابک زنجانی 62 صفحه از دفاعیات 200 صفحه‌ای خود را مطرح کرده است.

ادامه دارد ...