کد خبر: 50240
تاریخ: 21آبان1394
کد خبرنگار: 225

گفت و گو چالشی روحانی با خبرنگار فرانسوی در خصوص حجاب زنان

مجری عکسی را نشان داد و پرسید:واکنش شما در مورد این عکس چیست؟در این عکس زنی تصمیم گرفته است با برداشتن حجاب و نمایان کردن موهایش خود را شبکه های اینترنتی نشان بدهد.آیا این عکس شما را شوکه و منقلب می کند؟

آقای روحانی در حالی که می خندید پاسخ داد: ما مسایل مهم تری داریم. هر کس در زندگی خصوصی اش آزاد است و می تواند هر کاری دوست دارد انجام دهد.اما در ایران قوانینی داریم و ایرانی ها باید به این قوانین احترام بگذارند.