کد خبر: 65405
تاریخ: 16آذر1394
کد خبرنگار: 222

باهوش‌ترین کشورهای جهان هنگامی که پای علم وسط می آید

اگر در پی حل کردن بزرگترین مشکلات دوران خود - از تغییرات آب و هوایی تا امنیت غذایی و عدم گسترش سلاح های هسته ای - هستیم به دانشمندان بیشتری نیز نیاز داریم. تا حدودی به همین دلیل است که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) جریان دریافت مدارک دانشگاهی در 40 پیشرفته‌ترین کشور جهان را پیگیری می کند.

اگر در پی حل کردن بزرگترین مشکلات دوران خود - از تغییرات آب و هوایی تا امنیت غذایی و عدم گسترش سلاح های هسته ای - هستیم به دانشمندان بیشتری نیز نیاز داریم. تا حدودی به همین دلیل است که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) جریان دریافت مدارک دانشگاهی در 40 پیشرفته‌ترین کشور جهان را پیگیری می کند. این مرکز به تازگی گزارش رتبه بندی علم، فناوری و صنعت که شامل داده ها تا سال 2012 می شوند را منتشر کرده است.

به گزارش "گروه علم و فناوری" عصرایران، این رده بندی بر اساس درصد سرانه مدارک اعطا شده در زمینه علم، فناوری، مهندسی یا ریاضی (STEM) شکل گرفته است و از این رو مقایسه ای عادلانه بین دو کشور با جمعیت های مختلف محسوب می شود. در ادامه باهوش‌ترین کشورهای جهان هنگامی که بحث مدارک علمی مطرح می شود را معرفی می کنیم.

10. 25 درصد از دانشجویان در پرتغال با یک مدرک STEM فارغ التحصیل می شوند. این کشور بیشترین میزان دانش آموخته دکترا برابر با 72 درصد را بین 40 کشور مورد بررسی دارد که در بخش آموزش و پرورش کار می کنند.

 

9. 25 درصد از دانشجویان در اتریش با یک مدرک STEM فارغ التحصیل می شوند. این کشور از نظر تعداد دانش آموختگان دکترا که در سن کار قرار دارند رده دوم را به خود اختصاص داده است.

 

8. با وجود لغو معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاری های تجاری در زمینه پژوهش و توسعه، مکزیک شاهد افزایش آمار خود از 24 درصد در سال 2002 به 25 درصد در سال 2012 بوده است.

 

7. استونی (27 درصد) یکی از بالاترین درصدهای بانوان دانش آموخته STEM را با 41 درصد در سال 2012 داشته است.

 

6. یونان طی سال 2013 تنها 0.08 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در زمینه پژوهش هزینه کرده که یکی از پایین‌ترین آمارهای گزارش شده در میان کشورهای توسعه یافته است. شاید این مساله افت نرخ دریافت مدرک STEM از 28 درصد در سال 2002 به 26 درصد در سال 2012 را توضیح دهد.

 

5. در فرانسه (27 درصد) بیشتر پژوهشگران به جای دولت یا دانشگاه ها در بخش صنعت استخدام می شوند.

 

4. فنلاند (28 درصد) بیش از هر کشور دیگری در زمینه پزشکی پژوهش منتشر می کند.

 

3. سوئد (28 درصد) پس از نروژ بیشترین رایانه مورد استفاده در سر کار را دارد. بیش از سه چهارم کارگران در این کشور سر کار خود از رایانه استفاده می کنند.

 

2. آلمان (31 درصد) جایگاه سوم بیشترین میانگین سالانه تعداد خام دانش آموختگان STEM با حدود 10 هزار نفر را پس از آمریکا و چین به خود اختصاص داده است.

 

1. کره جنوبی (32 درصد) بیشترین میزان افت را نسبت به آمار 39 درصدی سال 2002 داشته اما همچنان جایگاه نخست خود را در صدر فهرست دانش آموختگان STEM سازمان همکاری اقتصادی و توسعه حفظ کرده است.

 

در مجموع، 40 کشور برتر جهان از نظر تحصیل علوم شاهد کاهش مدارک STEM از 23 درصد در سال 2002 به 22 درصد در سال 2012 بوده اند.