کد خبر: 65413
تاریخ: 16آذر1394
کد خبرنگار: 225
/مراسم بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر/

تاکید هاشمی بر 4 اصل اساسی نهفته در موضوع حقوق بشر

یک حقوق‌دان گفت که 4 اصل اساسی اعم از کرامت انسانی، آزادی، برابری و برادری در حقوق بشر نهفته است که باید به آن توجه کنیم.

محمد هاشمی در مراسم بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر که در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد گفت: بشر از قدیم در معرض تهدید، غارت و شکنجه بوده و نوعا از نظر سیاسی شکنجه‌گران بشر زورگویان حاکم بوده‌اند.

وی افزود: کرامت، امنیت و آزادی پایه و حیات جامعه انسانی است تا براساس آن افراد بتوانند با عزت از مواهب طبیعی به طور مساوی برخوردار باشند و هم‌چنین نسبت به مال خود بیم نداشته و بدون دغدغه استعدادهای خود را به کار اندازند.

هاشمی با اشاره به این که ما شاهد 4 اصل اساسی در حقوق بشر هستیم که در آن نهفته است گفت: اصل اول کرامت انسانی است که در اندرون این اصل، آزادی نهفته است. در بند 6 اصل دوم قانون اساسی، آزادی توام با مسوولیت انسان در برابر خدا مورد توجه قرار گرفته شده است. هم‌چنین در فصل سوم قانون اساسی به موضوع آزادی اشاره شده است بنابراین اصل دوم که در حقوق بشر نفهته شده، موضوع آزادی است. اصل نهم قانون اساسی هم آورده که هیچ مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع را حتی با وضع قانون از انسان‌ها سلب کند. اصل سوم که در حقوق بشر نهفته شده اصل برابری است یعنی تمام افراد بشر دارای حقوق یکسان هستند که فصول 19 و 20 قانون اساسی راجع به اصل برابری صحبت کرده است. در نهایت اصل چهارم، اصل برادری است که اصل برادری وجودی و برادری شعاری، باید برادری شعوری شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به موضوع امنیت ادامه داد: امنیت یعنی اطمینان خاطری که افراد براساس آن در جامعه زندگی می‌کنند، یعنی نسبت به جان و مال و ... خود بیم و هراسی نداشته باشند. متاسفانه در کشورهای جهان سوم امنیت را برای دولت قائلند. در قرآن و قانون اساسی به موضوع امنیت نیز اشاره شده و یکی از مباحثی که بیان شده، امنیت حیثیتی است. یکی دیگر از موارد امنیت، امنیت شخصی و امنیت مسکن و ... است که در قرآن نیز به آن اشاره شده است.

هاشمی با تاکید بر این که امنیت تکرار این پاسداشت‌ها بدون پیام اثری ندارد به موضوع استقلال قاضی اشاره کرد و گفت: استقلال آزادی زمانی است که قاضی در مقام دادرسی براساس موازین قانونی و به دور از هرگونه نفوذی مبادرت به صدور حکم می‌کند چرا که اگر ذره‌ای احاطه در امر قضا وجود داشته باشد به طور قطع استقلال قضا از بین می‌رود بنابراین تضمینات خاص امنیت قاضی مبتنی بر چند اصل است که یکی از آن‌ها برائت است.

او ادامه داد: زمانی که از آزادی بیان صحبت می کنیم یعنی این که افراد با به کار انداختن استعدادهای خود، فکر خود را بیان می‌کنند.

این حقوق‌دان در ادامه با اشاره به آزادی مطبوعات گفت: یکی از نقش‌های مثبت آزادی مطبوعات، افزایش معلومات مردم و ارتقای فکری جامعه و طرح بررسی وضع جامعه و اطلاع هیات حاکمه از خواسته‌های طبقات مختلف مردم است. بنابراین می‌توان گفت که آزادی مطبوعات یکی از ضروریات آزادی بیان است که باید مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این مراسم گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری گفت: خاستگاه حقوق بشر در همین سرزمینی است که من و شما به دنیا آمدیم چرا که اولین منشور حقوق بشر، حمورابی است و پس از آن منشور کوروش را داریم. منشوری که آزادی واقعی را در آن می‌بینیم.

وی افزود: در سرزمین ما هرگز سیستم بردگی وجود نداشته است. باید از یاد نبریم زمانی که انسانی در یوغ بردگی قرار گیرد دیگر چه حقوق بشری می‌ماند که ما بخواهیم راجع به آزادی آن صحبت کنیم.