کد خبر: 68276
تاریخ: 20آذر1394
کد خبرنگار: 225

افشاگری ناطق نوری درباره اعضای ورزشکار شورای شهر

زمین می گیرند که مجتمع فرهنگی بزنند، اما یک مسجد کوچک کنار آن می زنند و بقیه اش را مجتمع تجاری می کنند

احمد ناطق نوری نماینده اسبق مجلس و رئیس فدراسیون فعلی بوکس گفت: دوست ندارم بچه های بوکس به شوراهای شهر بروند.

احمد ناطق نوری که با خبر گفتگو می کرد، با انتقاد از گروهی از اعضای ورزشی شورای شهر گفت:« ما هم این کارها را بلد بودیم اما این کار را نکردیم.من 27 سال نمانیده مجلس بودم هیچ وقت سوء استفاده نکردم.»

وی افزود: «من خودم را مدیون بوکس می دانم.الان هیات رییسه ای درست کرده ایم تا بتواند به ما کمک کند.رفتن به چه قیمتی؟الان بعضی از همین هایی که در شوراهای شهر هستند هزارتا حرف پشت سرشان می زنند.مثلا می گویند یک زمینی را یک بنده خدایی گرفته است که مجتمع فرهنگی بزند.اما یک مسجد کوچک درآن می سازد و بقیه اش می شود مجتمع تجاری.»

ناطق نوری اضافه کرد: «این خیلی بد است و در ذهن مردم هم می ماند.آنها می گویند ورزشکاران ما که باید جوانمرد باشند از این کارها می کنند.»