کد خبر: 69875
تاریخ: 26آذر1394
کد خبرنگار: 235

تصاویر دیده نشده‌ از کودتای 28 مرداد + تصاویر

روزنامه انگلیسی گاردین برای اولین بار تصاویری از کودتای 28 مرداد منتشر کرد.

به گزارش وکیل ملت ، روزنامه گاردین در گزارش خود نوشت این تصاویر برای اولین بار است که منتشر میشود که توسط دکتر ویلیام آرتور کرام William Arthur Cram افسر آموزش سابق سفارت آمریکا در تهران گرفته شده است.

بنابراین گزارش کودتای 28 مرداد توسط سرویس مخفی انگلیس و سازمان سیا جهت حفظ منافع نفتی غرب در ایران انجام شد.

 


دکتر مصدق و سفیر وقت روسیه در تهرانمنزل دکتر مصدق