کد خبر: 69964
تاریخ: 26آذر1394
کد خبرنگار: 225

نامه‌ رسایی به سیدحسن خمینی

رسایی در نامه‌ای به سیدحسن خمینی نوشت: سیاست بازان مکار، برای بازی با شما گفتند که سیدحسن بیشترین سهم را در انقلاب داشته؛ اما وقتی برادر شما را در نیجریه به خاک‌وخون کشیدند، حتی حاضر نشدند یک پیام بدهند.

رسایی در بخش دیگری از نامه به کاندیداتوری سید حسن پرداخته و گفته است: آقا سید حسن، برادرانتان با شما خیلی حرف دارند، شنیده ام قرار است برای خبرگان کاندیدا شوید. من که با شما در مقطعی در قم هم درس بوده ام، تردید ندارم که اگر کاندیدا شوید، حتما در امتحان شورای نگهبان سربلند خواهید بود و نیاز به این فضاسازی های سیاسی برای امتحان ندادن شما نیست.

داداش علی تان چه زیبا شما را کاندیدایی مستقل نامید و گفت: خانواده نسبی خمینی، خود را صفرهایی می دانند که با عمل به راه و رسم امام خمینی، هویت پیدا می کنند. این البته اختصاص به خانواده نسبی امام ندارد، همه ما همین ویژگی را داریم، همانطور که جانشین به حق خمینی گفت: این انقلاب بی نام خمینی در هیچ کجای جهان شناخته شده نیست.