کد خبر: 73429
تاریخ: 3دي1394
کد خبرنگار: 235

صف انصرافی های خودرو

گروه خودروسازی سایپا انصراف برخی مشتریان محصول چینی اش را پذیرفت.

به گزارش وکیل ملت برخی از مشتریانی که برای خرید برلیانس (محصول چینی و مونتاژی سایپا و پارس خودرو) ثبت نام کرده بودند، از دریافت این خودرو انصراف دادند و انصراف شان مورد قبول قرار گرفت.

گفته می شود دلیل انصراف برخی ثبت نام کنندگان برلیانس، پایین تر بودن قیمت این خودرو در بازار نسبت به نمایندگی های سایپا و پارس خودرو است. با این شرایط باید منتظر ماند و دید آیا گروه سایپا برای نجات برلیانس حاضر به پایین آوردن قیمت این محصول خواهد شد؟