کد خبر: 73614
تاریخ: 3دي1394
کد خبرنگار: 225

تعلیق وزنه بردار روس به دلیل دوپینگ ؛ رکورد حسین رضا زاده

آزمایش دوپینگ آلکسی لوچف مثبت شد. وزنه بردار روس که در مسابقات قهرمانی جهان موفق شده بود رکورد حسین رضازاده و ایران را به خود اختصاص دهد به خاطر دوپینگ تعلیق شد. اثبات دوپینگ او رکورد حسین رضا زاده را به او باز می گرداند.

فدراسیون بین المللی وزنه برداری روز پنج شنبه گزارش داد که نمونه اول آزمایش دوپینگ آلکسی لوچف مثبت بوده و به همین دلیل او فعلااز شرکت در مسابقات معلق شده است. وزنه بردار +105 کیلوگرم روسیه ای در مسابقات جهانی هوستون موفق شده بود رکورد حسین رضازاده را بشکند و جای او را در ثبت رکوردها بگیرد.

براساس گزارشی که توسط تاس از مجارستان منتشر شده است به غیر از لوچف سه وزنه بردار دیگر به نام های زوبفا ، کوزف و آفاناسیووا هم به خاطر مثبت شدن نمونه اول دوپینگ تعلیق شده اند. وزنه برداران نام برده با توجه به اینکه نمونه اول تست دوپینگ شان مثبت اعلام شده می توانند درخواست بررسی نمونه دوم را داشته باشند یا با مدارک پزشکی ثابت کنند که ماده مصرفی شان غیرقانونی نبوده است.

لوچف در صورتی که نتواند از این مرحله نجات پیدا کند که معمولا هیچ ورزشکار دوپینگی ای نمی تواند با محرومیت مواجه خواهد شد او همچنین باید جایزه و مدال طلایش را پس دهد و نامش هم از رکوردهای جهانی حذف خواهد شد. حذف نام از میان رکوردهای جهانی دوباره رکورد بیشترین وزنه بالای سر برده شده در مسابقات جهانی به حسین رضازاده و ایران باز خواهد گشت.