کد خبر: 77203
تاریخ: 11دي1394
کد خبرنگار: 222

عکس21سال پیش از پرسپولیسی ها

چهره حمیددرخشان، فرشادپیوس، احمدرضاعابدزاده، محسن عاشوری و حسن شیرمحمدی را در سال 1373 اینجا ببنید.

به گزارش وکیل ملت ، چهره حمیددرخشان، فرشادپیوس، احمدرضاعابدزاده، محسن عاشوری و حسن شیرمحمدی را در سال 1373 اینجا ببنید.


انتهای پیام/