کد خبر: 77506
تاریخ: 12دي1394
کد خبرنگار: 235

ثبت نام 21 هزار و 500 نفر در مرحله دوم طرح پرداخت جریمه غیبت سربازی

سردار صدر السادات با بیان اینکه تاکنون 21 هزار و 500 نفر در مرحله دوم طرح پرداخت جریمه غیبت سربازی ثبت نام کرده اند، گفت: بیشترین متقاضیان مرحله دوم طرح پرداخت جریمه غیبت سربازی، افراد با مدرک تحصیلی دیپلم هستند.

به گزارش وکیل ملت سردار حمید صدرالسادات، رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا در رابطه با مرحله دوم طرح پرداخت جریمه غیبت سربازی اظهار کرد: افرادی که متقاضی ثبت نام در طرح پرداخت جریمه غیبت سربازی هستند  تنها تا پایان دی ماه فرصت دارند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا ادامه داد: تاکنون 21 هزار و 500 نفر برای در مرحله دوم  پرداخت جریمه ثبت نام کرده اند.

سردار صدرالسادات با اشاره به اینکه در مرحله اول این ظرح، 300 هزار نفر برای پرداخت جریمه خدمت سربازی اقدام کرده اند، تصریح کرد: افرادی که امسال برای پرداخت جریمه سربازی اقدام کرده اند، اکثرا مدرک تحصیلی شان سیکل و دیپلم است.

وی با تأکید بر اینکه قیمت پرداخت جریمه غیبت سربازی نسبت به سال گذشته افزایش پیدا نکرده است، ادامه داد: اگر در سال آینده این قانون به طور مجدد تمدید شود، به طور حتم افزایش هزینه جریمه غیبت سربازی را خواهیم داشت.

سردار صدر السادات خاطر نشان کرد: مهلت ثبت نام در مرحله دوم تنها تا پایان دی ماه است و این مهلت به طور مجدد تمدید نخواهد شد.توصیه می‌کنم افرادی که قصد ثبت نام پرداخت جریمه غیبت سربازی را دارند هر چه زودتر اقدام کنند و کسانی که در مرحله اول این طرح ثبت نام کرده اند هر چه زودتر مدارک خود را تکمیل کنند درغیر این صورت مشمول خدمت سربازی خواهند شد.