کد خبر: 77625
تاریخ: 12دي1394
کد خبرنگار: 225

اخذ عوارض تونل شهری مشکل حقوقی دارد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با تأکید بر این که تونل‌ها با پول مردم ساخته شده است، گفت: مگر می‌شود با عوارضی که از مردم گرفته‌ایم و تونل ساخته‌ایم دوباره از آنها برای تردد پول دریافت کنیم.

علیرضا دبیر در گفت‌وگو با فارس، در خصوص دریافت عوارض از برخی از معابر خاص شهری همانند تونل توحید، رسالت، نیایش و پل صدر گفت: با دریافت عوارض از این اماکن مخالف هستیم.

وی با بیان اینکه این لایحه سال گذشته به شورای شهر ارسال شده است،‌گفت: به دلیل مخالفت لایحه بررسی نشد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با تأکید بر این موضوع که با دریافت عوارض از تونل توحید و رسالت صد درصد مخالف هستیم گفت: چرا که جایگزینی مردم ندارند که اگر نخواستند از این تونل استفاده کنند از مسیر مجاور استفاده کنند که البته برای دریافت عوارض از تونل صدر و نیایش هم بحث داریم.

وی با تأکید بر این موضوع که این تونل‌ها با پول مردم ساخته شده است، گفت: مگر می‌شود با عوارضی که از مردم گرفته‌ایم و تونل ساخته‌آیم دوباره از آنها برای تردد پول دریافت کنیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر افزود: این تونل‌ها را که بخش خصوصی نساخته است که بخواهد از آن بهره‌برداری کند این تونل‌ها تماماً توسط شهرداری و پول مردم ساخته شده است و از نظر حقوقی دارای مشکل است.

دبیر در پاسخ به این پرسش که گفته شده که نرخ پایه دریافت عوارض ۳۰۰ تومان است، گفت: ما اصلاً با دریافت عوارض مشکل داریم باید این موضوع به صورت کامل بررسی شود چرا که این پروژه‌ها با پول مردم ساخته شده است.