کد خبر: 80594
تاریخ: 18دي1394
کد خبرنگار: 225

خاطرات آیت الله هاشمی؛ چرا امام گفتند جامعه مدرسین در متن کار نیست؟

در خاطرات امروز آیت الله هاشمی رفسنجانی که در پایگاه اطلاع رسانی وی منتشر شده در مورد نظر حضرت امام خمینی(ره) نسبت به اینکه چرا جامعه مدرسین را در متن امور نمی دانستند، آمده است:

در منزل‌ ماندم‌. اول‌ وقت‌، پیامی‌ برای‌ کنگره‌ زردشتی‌ها که‌ در هند تشکیل‌ می‌شود و آقای‌[پرویز] ملک‌پور نماینده‌ زردشتی‌ها در مجلس‌، در این‌ کنگره‌ شرکت‌ می‌کند، نوشتم‌.

سپس‌ به‌ زیارت‌ امام‌ رفتم‌. مدت‌ زیادی‌، خدمتشان‌ در اندرون‌ نشستم‌. تمایل‌ به‌ انزوا در امام‌ پیدا شده‌ است‌.تأکید کردم‌ که‌ لازم‌ است‌، بیشتر با مردم‌ حرف‌ بزنند؛ احتمال‌ کناره‌گیری‌ کامل‌ را مطرح‌ کردند.

درخواست‌ کردم‌ که‌ دیگر نفرمایند و مصلحت‌ نیست‌ و قبول‌ کردند که‌ غیبت‌ احمد آقا، بیش‌ از این‌صلاح‌ نیست‌ و  [از آنجایی‌ که‌] حالش‌ هم‌ بهتر شده‌ است‌،  [به‌ سفرش‌ خاتمه‌ دهد].

در مورد نامه‌ شورای‌ نگهبان‌، در خصوص‌ مالیات‌ فرمودند، حکومت‌ از احکام‌ اولیه‌ است‌ و مالیات‌ هم‌ که‌ از لوازم‌ اولیه‌ حکومت‌ است‌، از احکام‌ اولی‌ است‌. و این‌ احکام‌ دیگر، شرط دو سوم‌آراء نمایندگان‌ مجلس‌ را برای‌ تصویب‌ نمی‌خواهد. پریروز هم‌ این‌ جواب‌ را به‌ آقای‌ خامنه‌ای‌گفته‌اند.

نامه‌ جامعه‌ مدرسین‌  [حوزه‌ علمیه‌] قم‌ را در مورد نارسائی‌های‌ کشور فرمودند و اینکه‌ از آنها طرح‌ خواسته‌اند و آنها نتوانسته‌اند، طرحی‌ بدهند و می‌فرمودند، آنها در متن‌ کارها نیستند.

از مسئله‌ جواز استفاده‌ از کلاه‌گیس‌ به‌ عنوان‌ حجاب‌ سئوال‌ کردم‌؛ فرمودند حجاب‌ نیست‌. فرمودند به‌هنرمندها بگوئیم‌ در فیلمها و تئاترها از حالات‌ تصنعی‌ خودداری‌ شود؛ عادی‌ و طبیعی‌ باشد.