کد خبر: 84954
تاریخ: 26دي1394
کد خبرنگار: 235

کمبود بودجه‌های دولتی و مشکلات شهرداری‌ها

کمبود بودجه‌های دولتی و مشکلات شهرداری‌هاو راه حل های بانک شهر

با توجه به کمبود بودجه‌های دولتی در تجهیز و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، شهرداری‌ها با مشکلات زیادی در این زمینه مواجه هستند.
در چنین شرایطی، بانک شهر در زمینه حمایت از پروژه‌های عمرانی کلانشهرها نقش جدی داشته است.
بر این اساس، اعلام آمادگی در توسعه حل و نقل عمومی کلانشهرها از جمله مشارکت در ساخت خطوط 6 و 7مترو از اقدامات انجام شده در این خصوص بوده است.