کد خبر: 93734
تاریخ: 11بهمن1394
کد خبرنگار: 235

احضار مایلی کهن به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال

محمد مایلی کهن به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال احضار شد. مدیرفنی تیم ملی امید ایران که در چند وقت اخیر حسابی مصاحبه کرده و به همه تاخته به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال احضار شده است.

محمد مایلی کهن به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال احضار شد. مدیرفنی تیم ملی امید ایران که در چند وقت اخیر حسابی مصاحبه کرده و به همه تاخته به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال احضار شده است. 

  سایت برنامه نوداین خبر را منتشر کرده است. خبری که حدس و گمان هایی در موردش وجود دارد . یکی از حدس هایی که زده می شود در مورد مصاحبه های مایلی کهن علیه کی روش است. مدیرفنی تیم ملی امید هم علیه سرمربی تیم ملی و هم اعضای فدراسیون فوتبال موضع گرفته است . دونکته ای که بارها به او تذکر داده بودند و البته او هم به آنها توجهی نکرده بود.    اما حدس دیگر در مورد مصاحبه مایلی کهن با یکی از رسانه های ماهواره ای که سبب این احضار شده است.