کد خبر: 98424
تاریخ: 19بهمن1394
کد خبرنگار: 235
دادستان آبادان هشدار داد:

گذشتی برای استفاده‌کنندگان از سلاح در مراسم مختلف نخواهد بود

دادستان دادگاه های انقلاب و عمومی آبادان به استفاده کنندگان از سلاح در مراسم عروسی و عزاداری که موجب بروز حوادث ناگوار می شوند، اخطار داد.

به گزارش وکیل ملت احمد شیرعلیزاده با اشاره به وجود ظرفیت شیوخ و بزرگان طوایف در زمینه آگاه سازی و هشدار به استفاده کنندگان از اسلحه در مراسم مختلف گفت: بحث اسحله و مهمات از مهمترین مسائل قابل پرداخت و توجه است که همراهی و کمک بیشتر و قاطع تر شیوخ را در این عرصه طلب می کند.

وی افزود: در سال ۹۰، قانون مجازات دارندگان اسلحه و مهمات غیرمجاز تغییر یافت و در شش ماه فرصت داده شده در همان سال برای تحویل سلاحهای غیرمجاز و تخفیف در مجازات و صدور مجوز در صورت صلاح دید، ۷۰ هزار سلاح غیرمجاز در خوزستان تحویل شد که برای دارندگان آنان مجوزهای لازم صادر شد.

شیرعلیزاده اظهار کرد: با توجه به اینکه از آن زمان تاکنون تذکرات و درخواستهای فراوانی در زمینه رعایت استفاده از سلاح به دارندگان آنان ارائه شده است از این پس در صورت وقوع حادثه، وساطت شیوخ نیز در این میان تاثیرگذار نخواهد بود و گذشتی در کار نیست.

وی از تیراندازی به عنوان یکی از موارد ایجاد ناامنی در جامعه نام برد و تصریح کرد: برای چه چیزی برخی از افراد با آگاهی از آنچه بارها به آنان تذکر داده شده ضمن استفاده از سلاح در مراسم عزاداری و یا عروسی شهر را ناامن می کنند؟

دادستان دادگاههای انقلاب و عمومی آبادان یادآور شد: شیوخ، سادات و بزرگان طوایف در خوزستان از جایگاه ویژه و رفیعی برخوردارند، جایگاه آنان به مثابه جایگاه مرجع دینی در میان مقلدانش است به همین دلیل باید از این جایگاه ارزشمند و فرصت قیمتی به نحو مطلوبی بهره برد.

شیرعلیزاده تصریح کرد: امید می رود تا با همراهی و کمک شیوخ و با تکیه بر اعتقادات و باورهای آنان به نظام مقدس جمهوری اسلامی در جهت حل مشکلات بکوشیم.