کد خبر: 117857
تاریخ: 26اسفند1394
کد خبرنگار: 225

دادسرای نظامی در انتظار محاکمه قاضی پور

با توجه به اظهارعلنی قاضی پور در تخلف و در نتیجه، متهم شدن قوای نظامی جمهوری اسلامی ایران به عدم رعایت قوانین انسانی و نظامی، و ایجاد هجمه رسانه ای و تشکیل پرونده های قضایی علیه جمهوری اسلامی ایران در محاکم بین المللی، برخورد سریع و قاطع دادسرای نظامی، لازم می باشد.

سایت رویداد24 باتوجه بخشی از سخنان قاضی پور که گفته است:
 « ما در جبهه ۱۲ نفر بودیم و من فرمانده … در جاده بصره - العماره حدود ۷۰۰-۸۰۰ عراقی تسلیم ما شدند … چون امکانات انتقال اسرا را نداشتیم از دستشان خلاص شدیم! البته می‌دانم خیلی از مردم تحمل دیدن سربریدن یک گوسفند را ندارند اما ما به‌خاطر امام و شهداء این کار را کردیم»
در بررسی کلی و استناد به قوانین حقوقی موارد زیر را مطرح کرده است :


1-    نادر قاضی پور به عنوان یکی از رزمندگان  در دوران دفاع مقدس و شخص دارنده سلاح گرم، نظامی محسوب شده و مشمول قوانین نظامی می شود.

2-    بر طبق قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، پرونده جرائم قاضی پور در دوران فعالیت نظامی، باید در دادسرای نظامی بررسی شود.

3-    با توجه به حکم فرمانده کل قوای نظامی مبنی بر رفتاری خاص با اسرای دربند و عملکرد فرمانبر برخلاف دستور فرمانده، مجازات فرد مذکور باید در دادسرای نظامی لحاظ گردد.

4-    با توجه به اظهارعلنی تخلف و در نتیجه، متهم شدن قوای نظامی جمهوری اسلامی ایران به عدم رعایت قوانین انسانی و نظامی، و ایجاد هجمه رسانه ای و تشکیل پرونده های قضایی علیه جمهوری اسلامی ایران در محاکم بین المللی، برخورد سریع و قاطع دادسرای نظامی، لازم می باشد.