کد خبر: 165805
تاریخ: 16خرداد1395
کد خبرنگار: 235

انتصاب مدير شبكه يک سيما

مرتضی ميرباقری معاون سيما در حكمی عليرضا برازش را به عنوان مدير شبكه يک سيما منصوب كرد.

به گزارش وکیل ملت به نقل از روابط عمومی رسانه ملی؛ در اين حكم معاون سيما مدير شبكه يک را به بهره گيری از الگوی كارآمد و اثربخش مديريت پيام و عمق بخشی برنامه ها با توجه بر مطالعات مخاطب پژوهی توصيه كرده است.

  وی در بخشی از حكم خود مقابله با جنگ نرم و ارتقای سطح كيفی برنامه سازی را موجب گسترش و تعميق دين باوری و ارزش‌های اخلاقی معنوی و افزايش سرمايه اجتماعی كشور دانسته است.   ترويج سبک زندگی اسلامی ايرانی، ارتقای كيفيت زندگی، ايجاد نشاط و اميد در جامعه از ديگر موضوعاتی است كه در حكم معاون سيما، بر آن تاكيد شده است.   عليرضا برازش پيش از اين نيز مديريت شبكه يک و دو سيما را برعهده داشته است.