کد خبر: 171171
تاریخ: 26خرداد1395
کد خبرنگار: 225

درباره آدم هایی که زود به زود عکس پروفایلشان را عوض می کنند

بعضی وقت ها عکس پروفایل چیزی بیشتر از یک عکس پروفایل عادی است. حال خوب و بد آدم ها را میشود از روی عکس پروفایلشان احساس کرد. خستگی، دل مردگی، شادی و خوشبختی ادم ها توی عکس پروفایلشان موج میزند.

 کافیست ادلیست تلگرامت را نگاه کنی تا بفهمی حال کدام دوستت خوب است و روبراه و حال کدام بد است و وخیم. دوستی دارم که مادر است. همیشه شیطنت های دختربچه اش را عکس پروفایلش می کند. عکس هایش را که ورق میزنم از روز اولی که سارا کوچولو بدنیا امده تا روزی که کم کم یاد می گیرد روی پاهای کوچکش بایستد را می بینم.   انگار همه ی عشق و دغدغه و زندگی دوستم سارا کوچولو است. خدا رو شکر می کنم که حالش خوب است. دوستم مریم به تازگی عروس شده است. عکس های پروفایلش را که نگاه می کنم عشق و خوشبختی موج میزند. مثل عکسی که امروز روی پروفایلش دیدم و نوشته بود "من عاشق این رابطم .... به زندگیم خوش اومدی " خدا رو شکر میکنم که حال مریم هم خوب است...   شاگرد درس خوان و اول کلاسمان عکس پروفایل ندارد. هیچ وقت نداشته است. انگار حال خنثی و بی تفاوتی دارد یا اینکه از بس مشغول درس خواندن است که یادش رفته عکس بگذارد. ولی حس می کنم حال او هم خوب است...   عکس های پروفایل استاد. علاقه اش به کوهنوردی و صعود را نشان می دهد و لبخندهایی که بالای کوه بیشتر و عمیق تر احساس می شود تا سر کلاس درس. خدا رو شکر که حال اوهم خوب است... در ميان ادليستم، یکی هست که چند روز یکبار عکس پروفایلش را عوض می کند. ميدانی؟!   آدم هایی که زود به زود عکس پروفایل عوض می کنند نه بیکار هستند و نه ديوانه! این ادم ها فقط دلتنگ یک ادم ممنوعه هستند و تنها راه فریاد دلتنگیشان عکس پروفایلشان است. انگار که می خواهند بگویند: هی فلانی که نمیدانم اسمم هنوز توی ادلیستت هست یا نیست، ببین حال و روزم را...   ببین که چه بر سرم اوردی؟! ببین که چطور دل شکستگی امانم را بریده است... خوب میدانم که حال این دوستم هیچ خوب نیست... یعنی اصلا خوب نیست و چقدر دلم می خواهد همین امشب به او پیامی بدهم و بگویم:   چه شعر قشنگی روی پروفایلت گذاشتی رفيق... باید از سمت خدا معجزه نازل بشود تادلم، باز دلم، باز دلم، دل بشود...