کد خبر: 172148
تاریخ: 1تير1395
کد خبرنگار: 235

شرط اميدوارکننده در قرارداد طارمي

درحالي از تيم «پائوک سالونيکا» يونان به عنوان مقصد نهايي مهدي طارمي براي فصل آينده نام برده مي‌شود، يکي از نزديکان وي تاکيد کرد تيمي که بهترين گلزن ليگ پانزدهم را مي‌خواهد نام ديگري دارد.

روز يکشنبه بود که خبر توافق مهدي طارمي با يک تيم يوناني براي دو سال رسانه‌اي شد ولي جزئياتي از اين توافق به بيرون درز نکرد.

هرچند رسانه‌هاي ايراني و حتي چند رسانه يوناني از تيم «پائوک سالونيکا» به عنوان مشتري مهدي طارمي و مقصد نهايي اين بازيکن ياده کرده‌اند ولي پيگيري‌ها نشان مي‌دهد که اين تيم يوناني، پائوک نيست و يک باشگاه ديگر خواهان به خدمت گرفتن آقاي گل ليگ پانزدهم ايران شده است.

از سوي ديگر طارمي هنوز در اين خصوص اظهار نظر نکرده و حتي نام تيم يوناني را اعلام نکرده است؛ چرا که يکي از شروط توافق با اين تيم يوناني واريز 50 درصد از مبلغ قرارداد تا پايان اين هفته است.

طارمي و نزديکان وي به همين خاطر صحبتي درباره حضورش در يونان نداشته تا اين تيم شرطش را عملي کند. يکي از نکات قرارداد طارمي با تيم يوناني شرط ترانسفر به بوندس ليگاي يک در سال دوم است. در واقع اين بند در قرارداد طارمي گنجانده شده که سال دوم به يک تيم در بوندس ليگاي يک آلمان منتقل شود که در اينصورت، حضور طارمي در ليگ يونان مي‌تواند اتفاق بزرگي براي اين بازيکن باشد.

مبلغ قرارداد اين مهاجم ايراني با تيم يوناني هم چيزي در حدود 600 هزار دلار است که يکي از دلايل پاسخ منفي وي به تيم خيمناستيک اسپانيا همين مبلغ قرارداد بود.