کد خبر: 175352
تاریخ: 9تير1395
کد خبرنگار: 235

جلسه طاهری با هواداران پرسپولیس

هواداران معترض پرسپولیس به اتاق کنفرانس فدراسیون رفتند.

هواداران معترض پرسپولیسی که از انتقال مهدی طارمی و رامین رضاییان به تیم ریزه اسپور ترکیه بسیار ناراحت هستند، ظهر امروز با حضور مقابل فدراسیون به دعوت طاهری راهی اتاق کنفرانس این فدراسیون شدند.

طاهری که با این دسته از هواداران در جلوی فدراسیون و در حال اعتراض آنها به مصطفی شهبازی مواجه شده بود در اتاق کنفرانس با آنها صحبت کرد.