کد خبر: 177873
تاریخ: 17تير1395
کد خبرنگار: 235

نه کامنت هدایتی را دیده ام و نه می دانم که نیت طارمی خیر بوده یا نه/ آنقدر گرفتاری دارم که به پرسپولیس فکر نکنم

حسین هدایتی روز گذشته در پاسخ به یکی از هوادارانش گفته بود که طارمی به اندازه 3 برابر پول ماشینی که به محرمی داد از او چک گرفته است. در همین رابطه با محرمی تماس گرفتیم تا واکنش او را به این اتفاقات بدانیم. محرمی درباره اینکه این کامنت را دیده یا خبر؟ گفت: خیر. من در اینستاگرام فعالیتی ندارم و این کامنت را ندیده ام.

او درباره اقدام طارمی گفت: من نمی دانم کار طارمی خیر بوده یا نه، واقعا دیگر چیزی نمی دانم و قصد ندارم درباره آن صحبت کنم.

او درباره اینکه برخی هواداران پرسپولیس از او خواسته اند ماشین طارمی را پس بدهد گفت: در این باره هم صحبتی ندارم، آنقدر گرفتاری دارم که به پرسپولیس و این مسائل فکر نکنم.