کد خبر: 178529
تاریخ: 21تير1395
کد خبرنگار: 235

باشه آقا، شما پیشنهاد داری!

كي‌روش كماكان پيشنهاد دارد و همچنان هم به همه پيشنهادها جواب منفي مي‌دهد تا كارش را در فوتبال ايران دنبال كند.

اين ديگر به يك داستان خسته‌كننده و كسالت‌بار تبديل شده است. هر دو، سه هفته يك بار از يك تيم ملي يا باشگاهي جديد به عنوان مقصد بعدي كي‌روش نام برده مي‌شود، اما چندان طول نمي‌كشد كه تيم مزبور كادر فني‌اش را انتخاب مي‌كند و سر كارلوس و هوادارانش بي‌كلاه باقي مي‌ماند. حالا هم بحث انگلستان و جانشيني كي‌روش با هاجسون را پيش كشيده‌اند، اما مطمئن باشيد خيلي زود مربي جديد سه‌شيرها معرفي مي‌شود تا منتظر پيشنهاد فضايي بعدي براي كي‌روش باشيم. آن اوايل طرح چنين پيشنهادهايي باعث افزايش اعتبار براي كي‌روش بود، اما با پوچ درآمدن يك به يك آنها، حالا پيشنهادهاي كارلوس براي او تبديل به «ضدتبليغ» شده است.