کد خبر: 179155
تاریخ: 24تير1395
کد خبرنگار: 225

داعش سر چهار بازیکن عراقی را برید

گروه تروریستی داعش برای جلب توجه بیشتر دست به هر کاری می زنند. آنها می خواهند از بازتاب جهانی فوتبال استفاده کنند و رعب و وحشت بیشتری ار در میان مردم دنیا ایجاد کنند.

اسامه ابوکویت، احسان الشویخ، نهاد الحسن و احمد اهاوخ ، چهار بازیکن تیم الشباب رقه این هفته توسط نیروهای داعش به قتل رسیدند. داعشی ها به اتهام جاسوسی برای نیروهای کرد سر این چهار بازیکن را بریدند.

این اقدام وحشیانه نیروهای داعش در حضور مردم عادی شهر رقه انجام  شد و تصاویر آن هم در شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده ای داشت.