کد خبر: 185361
تاریخ: 19مرداد1395
کد خبرنگار: 235

بهنام پیشروی کیش اسپانسر شرکت پرسپولیسی ها

شرکت بهنام پیشروی کیش که پیش از این به عنوان اسپانسر پرسپولیس مشغول به کار بود امسال با در اختیار گرفتن باشگاه نفت تهران با این تیم در مسابقات وارد شده است.

البته مدیران این شرکت که بسیار پرسپولیسی هم هستند دوست داشتند یک بار دیگر با باشگاه پرسپولیس کار کنند که البته این اتفاق هنوز رخ نداده است.   از طرف دیگر کانون پیشکسوتان پرسپولیس کهن که با سهامداری پیشکسوتان این باشگاه مشغول به کار است برنامه هایی هم برای حمایت از پیشکسوتان پرسپولیس دارد قصد دارد با بهنام پیشروی کیش مجددا همکاری خود را آغاز کند.   در این رابطه مذاکراتی هم انجام شده و قرار است شرکت بهنام پیشروی کیش به عنوان اسپانسر شرکت پیشکسوتان پرسپولیس کهن مشغول به کار شود.