کد خبر: 188243
تاریخ: 1شهريور1395
کد خبرنگار: 235

عجیب‌ترین کلمه ابداعی هادی عامل!

گزارشگر محبوب كشتي در تلويزيون ايران، اين روزها حسابي روي دور است و با گزارش بازي‌هاي المپيك مردم را به وجد مي‌آورد.

كار هادي عامل هم بدون شك نقاط ضعف و قوت خاص خودش را دارد، اما نكته جالب در مورد او به اصرارش روي واژه‌سازي و استفاده از تركيب‌هاي خاص مربوط مي‌شود. مثلا او امسال خيلي سعي كرده در توصيف المپيك، اصطلاح‌هايي همچون «منزلگاه بزرگان» يا «غربال دانه‌درشت‌ها» را جا بيندازيد. از همه جالب‌تر زماني بود كه عامل كشتي نمايندگان گرجستان و روسيه را گزارش مي‌كرد و در واكنش به امتيازي كه داورها به كشتي‌گير گرج ندادند، از عبارت منحصر به فرد «تعجباتي» استفاه كرد!