کد خبر: 188984
تاریخ: 4شهريور1395
کد خبرنگار: 235

رازگشایی خداداد از دعوای معروف با فرهاد

خداداد عزیزی ملی پوش سابق فوتبال ایران مرد اول تیمی است که با عنوان کلی ستارگان به زمین می رود.

خداداد عزیزی ملی پوش سابق فوتبال ایران مرد اول تیمی است که با عنوان کلی ستارگان به زمین می رود. خداداد  در مورد این بازی با خبرنگار ما گفتگو کرده است.

این بازی معمول و مرسوم است

این بازی ها در همه‌ جای دنیا معمول است و رواج دارد. وقتی شما به کشورهای حوزه خلیج فارس نگاه می کنید که البته ما قبولشان هم نداریم این بازی های خداحافظی و تقدیر را به صورت نمادین برگزار می‌کنند. در صورتی که ما فقط دو بازی مقابل آث میلان و ستاره‌های دنیارا در چند سال گذشته انجام داده ایم و دیگر هیچ.

گفتند این بازی بو می دهد!

ما خودمان مشکل داریم و حاشیه درست می‌کنیم. شما ببینید سر همین بازی چقدر حرف و حدیث درست شد و چقدر ناراحتی پیش آمد. یکی گفت بو می دهد ، یکی گفت نمی دهد .امیدوارم اگر قرار است این موضوع باب شود درست انجام  شود. یک بازی در حال برگزاری است، هر کسی دوست دارد بیاید و هرکسی دوست ندارد نیاید ولی اینکه عده ای اظهار نظر می‌کنند کار خراب می‌شود.

پروین دعوت می کندباید بیایید

وقتی علی پروین دعوت می‌کند و نمی آیند این یک مشکل است،  این موضوع را آن شخص باید با خودش حل کند؛ من شخصا هر جا هم که باشم وقتی علی پروین از من دعوت کند به خاطر جایگاهش و کسوتش می‌آیم.

پروین گفته نبازید

علی پروین در تمرین کلمه‌ای را استفاده کرد که من نمی‌توانم اینجا بگویم و بچه ها هم خندیدند، من هم وقتی دیدم بچه‌ها خندیدند به آن‌ها گفتم اگر علی پروین این کار را با من بکند من همان کار را با شما انجام می‌دهم، پس بهتر است نبازیم.

ماجرای من و مجیدی

هیچ جای فوتبال فان نیست. این بازی هم برای ما فان نیست. در بازی قبلی که دوستان مطبوعاتی شما جریان فرهاد مجیدی را به هیاهو وارد کردند اتفاقی نیافتاده بود. در آن بازی علی پروین بین دو نیمه و روبروی من به من گفت که نباید بازی را ببازیم. الان سه بازی عقب هستیم. به علی آقا گفتم این همه بزرگ اینجا هستند چرا به من می‌گویی، ولی علی پروین گفت من به تو می‌گویم. موضوع این است که همه ما ستاره هستیم و دنبال قیچی برگردان و استپ سینه هستیم تا تماشاچی ما را ببینید و به علی آقا این‌ها راگفتم و اسم هم آوردم که من روی دست فرهاد مجیدی بودم ولی فرهاد مجیدی استپ سینه می‌کند و قیچی برگردون می زند؟! خوب معلوم است که 3 هیچ می بازیم.


فرهاد جوابی نداد

البته فرهاد  مجیدی  بچه خوبی است و بنده خدا اصلا جوابی نداد و توهینی نکرد. الان هم برای ما باخت مصیبت است و من دوست ندارم ببازیم.

فان مان نداریم

اگر این بازی برای عده ای فان است نیایند. فان برای سینما و توی خانه است و در این بازی ما فان نداریم.
اسم‌ها باید باشند

من از علی آقا خواهش کردم که بیاید. علی هم به من زنگ زد که من داشتم می رفتم شمال و تو من را از همه چیز انداختی و من هم گفتم جان مادرت (باخنده) گردن من ننداز. آقای یار یار هم آمدند.  علی آقا به من محبت داشت ، من به علی کریمی هم زنگ زدم به کریم باقری هم زنگ زدم که محبت کردند و خیلی ها را من زنگ زدم و خواهش کردم که به خاطر این که این اتفاق افتاده بود و باری بر دوش ما بود. شما حساب کنید اگر علی پروین نمی آمد، علی کریمی نمی آمد آن کیفیتی که باید شکل نمی‌گرفت. البته  همه این چهره‌هایی که حضور دارند ستاره هستند ولی یک سری نام ها تاثیر بیشتری دارند.