کد خبر: 189576
تاریخ: 8شهريور1395
کد خبرنگار: 235

چرا کارکنان بانک ها و موسسات جا به جا می شوند؟

چرا کارکنان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، هر از چند گاهی جابه جا می شوند؟

به گزارش وکیل ملت ،  ممکن است برای شما نیز این سوال پیش آمده باشد که چرا کارکنان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری جا به جا می شوند و شعبه خود را تغییر می دهند؟


کارکنان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری همانند دیگر شرکت ها سازمان ها برای مدت طولانی در یک محل خدمت نمی کنند و معمولا جا به جا می شوند.


این تغییر و جابه جایی ها معمولا چندان خوشایند مشتریان نیست چون کارمندان بانک با توجه به مراجعات مشتریان، کم کم با آنها آشنا شده و با تکرار مراجعات از آنها تقاضای کارت ملی به جهت ارائه خدمات نمی کنند.


جابجایی یک کارمند بانک و موسسه مالی و اعتباری در یک شعبه برای عدم ایجاد سکون و نیز برخی حساسیت ها و حتی رشد و ارتقای شغلی صحیح است.


کارکنان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به جهت حساسیت هایی که در این کار وجود دارد و اطلاعات دارایی های شهروندان جامعه به دست آنهاست زیر ذره بین هستند.


قانون مشخص و مدونی د راین خصوص وجود ندارد اما معمولا هیچ کارمندی در بانک ها و موسسات بزرگ بیش از سه سال در یک شعبه باقی نمی ماند.


این موضوع برای روسای شعب از اهمیت بالاتری برخوردار است و جابه جایی های آنها حتما صورت می گیرد.
البته هستند بانک ها و موسساتی که گاها برای مدت چندین سال یک یا چند کارمند را در یک شعبه نگه می دارند.