کد خبر: 189738
تاریخ: 9شهريور1395
کد خبرنگار: 225
پرسش یک سپرده گزار

آیا ثامن الحجج موسسه مالی و اعتباری است یا شرکت تعاونی اعتبار

آقای سیف ، بارها موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج را به نام تعاونی اعتبار ثامن الحجج نامیده اند از ایشان می پرسم :

اگر ثامن الحجج موسسه مالی و اعتباری است که رییس بانک مرکزی وقت در نامه های گوناگون و خطاب به استانداران و دادستان های مناطق مختلف کشور آنرا به نام موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج خطاب نموده اند و جالب تر اینکه تقاضا نموده اند به این موسسه اجازه فعالیت داده شود ، توضیح دهید چگونه موسسه ای را که خودتان بعنوان یکی از 14 موسسه دارای مجوز اعلام کرده اید را بعنوان شرکت تعاونی اعتبار نام می برید؟

 

اگرثامن الحجج  شرکت تعاونی اعتبار است که شما در جایگاهی نیستید که آنرا منحل کنید بدلیل اینکه شرکتها زیر مجموعه و تابع قانون تجارت و قوانین مربوطه به شرکتها و وزارت تعاون می باشند و هیچ مرجعی غیر از مصوبه سهامداران و یا هیئت مدیره نمیتواند تقاضای انحلال و یا مسدود کردن حساب ها را صادر کند  و تقاضای ایجاد هیئت تصفیه بنماید. بفرمائید که شما تا کنون تقاضای انحلالی از هیئت مدیره و سهامداران تعاونی اعتبار ثامن الحجج دریافت نموده اید و به وزارت تعاون و اداره ثبت شرکتها فرستاده اید؟