کد خبر: 190172
تاریخ: 12شهريور1395
کد خبرنگار: 235

زن بی نوا اسیر اقدام وحشیانه مرد مست پس از خوشگذرانی های شبانه

دیگه داشتم کم می آوردم؛ پدرم یکسره غرو لند می کرد. مادرم هم نسبت به من بی تفاوت شده بود. احساس می کردم یک بار اضافی بر روی دوش خانواده ...

دست های سفت و پینه بسته پدرم را که می دیدم کمی به او حق می دادم. وضعیت زندگیمان سخت و طاقت فرسا شده بود. برادر کوچکم علی تازه از بیمارستان مرخص شده بود و پدرم بابت هزینه های درمان او کلی زیر بار قرض رفت، کاری از دستم بر نمی آمد و فقط برایش غصه می خوردم.
نزدیکی های ظهر بود که عصمت خانم، زن همسایه زنگ در خانه مان را زد؛ مادرم در را برایش باز کرد و نیم ساعتی پشت در خانه با هم پچ پچ کردند. مادرم که به خانه آمد انگار که ذوق کرده باشد گفت مژده بده نرگس!
گفتم مگه چی شده؟!
گفت: عصمت خانم تو رو برای برادرش خواستگاری کرد و امشب هم قراره رسماً به خواستگاریت بیایند.
دل تو دلم نبود، فکر و خیال های جورواجور ولم نمی کرد. سپهر را اصلاً نمی شناختم ولی با شناختی که از عصمت خانم داشتم نسبت به او هم احساس خوبی پیدا کردم...
بالاخره شب شد و سپهر به اتفاق پدرو مادر و خواهرش عصمت خانم با دسته گلی وارد خانه مان شدند و گوشه اتاق پذیرایی نشستند. پس از کلی تعارف تکه پاره کردن و صحبت های مقدماتی نوبت به من و سپهر رسید؛ عصمت خانم که خیلی خوشحال به نظر می رسید با اجازه بزرگترها ما را به داخل اتاق دیگه دعوت کرد تا حرفهایمان را با هم بزنیم.
سپهر هم خیلی خوش قیافه ای بود و هم خوش صحبت، از میان صحبت هایش فهمیدم نماز نمی خواند ؛ با خودم گفتم : درستش می کنم...
همان شب اول بله را از من گرفتند و بالاخره پس از طی یک سال با هزار امید و آرزو به خانه شوهر رفتم. حالا چهار سال از آن شب سرنوشت ساز می گذرد و با کیان پسر سه ساله ام به دایره مشاوره کلانتری 11 آمده ام تا تکلیف زندگی ام را یکسره کنم.
سپهر آدم بلند پروازی است اعتقادی به نماز ندارد ،خیلی ولخرجی می کند و اهل خوشگذرانی است ، مشروبات الکلی مصرف می کند ، خیلی رفیق باز است و ...
قبل از ازدواج ، به من قول داد که عوض شود ولی الان می گوید که من چنین قولی نداده ام و کار درستی انجام می دهم .جدیدا به مصرف مواد مخدر نیز روی آورده است ومرا تا دیر وقت تنها می گذارد و به منزل نمی آید و مصرف مواد مخدر والکل او را از حالت عادی خارج می کند و باعث می شود مست ولایعقل به من حمله ور شود طوری که چند سری قصد خفه کردن مرا داشته است...