کد خبر: 193276
تاریخ: 27شهريور1395
کد خبرنگار: 225

وارونگی در نقاط ضعف و قوت پرسپولیس

پرسپولیس که سال گذشته گل های خوب زیادی می زد و گلهای بدی دریافت می کرد حالا روند حرکت خود را تغییر داده است؛ بد گل می زند، اما ضعفش در دریافت گل ها را پوشش داده است.

پرسپولیس سال گذشته خط حمله ای فوق العاده داشت و در 29 بازی از 30 بازی گل زد، بیشترین گل در 43 سال گذشته تاریخ دربی، بهترین خط حمله لیگ را در اختیار گرفت، آقای گل لیگ از پرسپولیس معرفی شد،6 پنالتی ناکام داشت و 15 بار توپ را به تیرک دروازه زد.

پرسپولیس پارسال اما بد گل می خورد و گل های دریافتی اش در اصطلاح فوتبال، گل مفت بود؛ اما امسال آنها رویه و رژیم خود را عوض کرده اند.

پرسپولیس امسال دیگر گل مفت نمی خورد اما برای مفت گل نخوردن، آنها یک هزینه اساسی کرده اند و گل زدن را به فراموش سپرده اند.

درست است که پرسپولیس امسال بهترین خط دفاع را دارد اما در خط حمله چنان ضعیف شده که گفتنی نیست. آنها که در 29 بازی پارسال از 30 بازی گل زده بودند، حالا در 2 بازی از 6 بازی امسال گل نزده اند تا اگر نقطه ضعف پارسال نقطه قوتشان شده، نقطه قوتشان هم تبدیل به نقطه ضعفشان شود!