کد خبر: 195743
تاریخ: 8مهر1395
کد خبرنگار: 235

پیشنهاد انگلیسی برای سرمربی استقلال

سرمربی استقلال با پیشنهاد حضور در لیگ یک انگلیس رو به رو شد.

علیرضا منصوریان اخیرا پیشنهادی دریافت کرده که در لیگ یک انگلیس به عنوان مربی در کادر فنی یکی از تیم ها مشغول به کار شود. این درحالی است که منصوریان در آغاز فصل پیشنهاد سرمربیگری یکی از تیم های لیگ یکی انگلیس را رد کرده بود. 

وی این خبر را تایید کرد.