کد خبر: 195970
تاریخ: 10مهر1395
کد خبرنگار: 235

کنایه به بازیکنان پرسپولیس توسط هواداران

بازیکنان تیم پرسپولیس در هنگام خروج از ورزشگاه حافظیه، با اعتراض طرفداران حاضر در مقابل در خروجی روبه‌رو شدند. هواداران پرسپولیس پس از این شکست با تمسخر برایشان دست زدند و به بازی بد آنها با این کار اعتراض کردند.