کد خبر: 196322
تاریخ: 11مهر1395
کد خبرنگار: 235

مجازات دفع غیر بهداشتی زباله در حاشیه شهرها

دفع غیربهداشتی زباله‌هاو نیز کشتار غیرمجاز دام جرم بوده و مرتکب به مجازات حبس تا یک سال محکوم خواهد شد.

به گزارش وکیل ملت ، قانونگذار دفع غیر بهداشتی زباله‌ها و مواد آلوده کننده را جرم دانسته و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته است.

مطابق ماده 688 قانون مجازات اسلامی هر اقدامی كه تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده كردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم كننده در رودخانه ها، زباله در خیابان‌ها و كشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف كشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتكبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یك سال محكوم خواهند شد.

تبصره 1 – تشخیص اینكه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته
می شود و نیز غیرمجاز بودن كشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذكور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشكی خواهد بود.

تبصره 2- منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاك یا زمین به میزانی كه كیفیت فیزیكی، شیمیایی یا بیولوژیك آن را بطوری كه به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد.