کد خبر: 197130
تاریخ: 15مهر1395
کد خبرنگار: 235

خشم مظلومی از مخدوش کردن عکس قبر برادرش

پرویز مظلومی به مخدوش کردن عکس مزار برادرش واکنش نشان داد.

 پرویز مظلومی درباره اتفاق رخ داده بر سر مزار برادرش اظهار داشت:«امروز از لحظه ای که شنیدم یک نفر که نامش را نمی توان آدم گذاشت به سنگ مزار برادرم بی حرمتی کرده است به شدت ناراحت شدم و واقعا برای آن فرد متاسفم. کسی که این گونه به فردی که دستش از دنیا کوتاه است بی حرمتی کند نمی دانم اسمش را چه باید گذاشت.»


او این را گفت و ادامه داد:«من از مسئولین بهشت زهرا کمال تشکر را دارم و در عین حال از آنها خواهش می کنم بررسی های لازم را انجام دهد تا فردی که این کار زشت را انجام داده شناسایی و تحویل مراجع قانونی شود.ما این اتفاق را تا پایان پیگیری می کنیم تا فردی که این کار را انجام داده شناسایی و به مجازات کار زشتش برسانیم.»