کد خبر: 211523
تاریخ: 15دي1395
کد خبرنگار: 222

نشریه گیسوم منتشر شد

شماره اول ماهنامه گیسوم به مدیر مسئولی آقای عارف واحد ناوان در حوزه اجتماعی - اقتصادی منتشر شد.

شما میتوانید این نشریه را از لینک زیر دریافت کنید .

 

لینک دانلود