کد خبر: 266163
تاریخ: 29ارديبهشت1397
کد خبرنگار: 225

به کازرون بنگرید!

چند ماهی بود اعتراض‌هائی به طرح تقسیم شهرستان در کازرون (استان فارس) در جریان بود. اما ده روزی است این اعتراضات به خشونت آمیخته شد و حتی کسانی از هموطنان ما در این اعتراضات جان باختند. اتفاقاً همزمان با کازرون در شهر بانه (استان کردستان) نیز اعتراضات گسترده‌ای به دلیل رکود کسب و کار به دنبال بسته شدن مبادلات مرزی با عراق آغاز شده است و حدود یک ماه است، اعتصابات و بسته بودن بازار تمام شهر بانه را فرا گرفته و همچنان ادامه دارد.

آنچه در این میان اهمیت دارد، «تهران نشینان» اعم از مردم و رسانه‌ها و سیاستمداران و قانون‌گذاران درک بالنسبه درستی از این ماجراها و مشکلات شهرهایِ کوچک و متوسط ایران ندارند. چون شرایط و مطالبات و مشکلات کلانشهرها از شهرهای کوچک و متوسط متفاوت است، از اینرو مسائل شهرهای کوچک و متوسط مورد غفلتِ اساسی واقع شده است. اما همه باید بدانیم شهرهای کوچک و متوسط ایران آبستن اعتراضات و حوادث بسیاری است که چندان دور نیست، دوباره همانند اعتراضات دی ماه ۹۶ شعله‌ور شود.   شهرهای کوچک عمدتاً از مردمانی تشکیل شده است که با فاصله یک یا دو نسل «خاستگاه روستایی» دارند و به شهر آمده‌اند تا زندگی بهتر و مدرنی بسازند، اما در این میان در این شهرها از یک سو نسلِ جوانِ شهری پدید آمده که اطلاعات و آگاهی ملی و جهانی دارند و آرزوهای فروخورده و انتظارات برآورد نشده‌ی بسیار دارند و این مشکلات با فقر و بیکاری و احساس محرومیت و توسعه نیافتگی در آمیخته است. از سوی دیگر به دلیل وجود رسانه‌های محلی و سراسری و جهانی آگاهی و اطلاعات مردمان این شهرها دقیق و عمیق شده است و این امر به «توقعات فزاینده‌ای» دامن زده است. مردمان این شهرها به ویژه نسلِ جوان‌اش می‌خواهند درآمد و مصارف و اوقات فراغت و رفاه بهتر و بیشتری داشته باشند، اما این توقعات نه تنها برآورده نمی‌شوند، بلکه اخبارِ مشکلاتی چون سوء مدیریت و فساد و اختلاس و ویژه‌خواری و رانت‌خواری هم از هر سو می‌رسند. بنابراین ترکیب این مشکلات و مصائب، یک خشم و عصبانیّت فروخورده‌ای را تولید کرده است که به بهانه‌های مختلف، مثلاً چرا می‌خواهید شهر ما را تجزیه کنید؟ یا چرا مرز را بسته‌اید؟ می‌تواند، بروز عمومی پیدا کند.    آنچه که در این میان اهمیت دارد، اگر مشکلات شهرهای کوچک و متوسط به درستی فهمیده نشود و پاسخ مناسبی پیدا نکند، دشمنان یکپارچگی کشور بدشان نمی آید انتظار داشته باشند حرکتهای اعتراضی شهرهایی چون کازرون و بانه به دیگر شهرهائی که مستعدترند، سرایت کند و شهرهای کوچک بیشتری به اعتراض برخیزند. دشمنان دوست دارند برخی اعتراضات شهری با اعتراضات کارگری و مالباختگان و بیکاران و معلمان و سایر گروه‌ها و طبقات معترض، ادغام شود، و تبدیل به یک حرکت غیر قابل کنترلی شود.