کد خبر: 266223
تاریخ: 30ارديبهشت1397
کد خبرنگار: 235

تیم ملی در جام جهانی امتیاز نمی گیرد