کد خبر: 27287
تاریخ: 18مهر1394
کد خبرنگار: 230
اختصاصی وکیل ملت از گزارش اخیر بانک جهانی

زنان در برابر قوانین سختگیرانه مچاله می شوند

سپیده شافعی- خبرنگار وکیل مردم / در سراسر جهان، برخی قوانین ملی زنان را از دستیابی به شغل و اعتبار اجتماعی باز می دارند. یک مطالعه بانک جهانی نشان داد قوانین در بسیاری از کشورها یا زنان را از بهره مندی از شغل و مزایای اجتماعی باز می دارد و یا از آنان در برابر آسیب های اجتماعی حفاظت نمی کند.

براساس گزارش اخیر بانک جهانی، زنان در خاورمیانه و آفریقا شمالی با بیشترین ممانعت ها مواجه هستند که بیشترین این ممنوعیت های قانونی مرتبط با قوانین مربوط به ازدواج از جمله لزوم داشتن اجازه همسر برای اخذ ویزا یا اشتغال در مشاغل گوناگون است.
گزارش زنان، تجارت و قانون در سال 2016 به بررسی موانع قانونی موجود در  173 اقتصاد جهانی در سراسر جهان پرداخت. این گزارش نشان داد 90 درصد این کشورها، دارای حداقل یک قانون هستند که زنان را از موقعیت های خوب اقتصادی باز می دارد.
در 41 اقتصاد جهانی، زنان از انجام برخی شغل های کارخانه ای منع شده اند و  در 29 کشور اجازه قانونی برای کار در شیفت شب ندارند. اشتغال زنان در 18 کشور منوط به اخذ  اجازه همسر است.
تاثیرات این قوانین متوجه زنان، فرزندان و روابط آنها و در نهایت اقتصاد این کشورها است. بی عدالتی در قانون گذاری، موجب کاهش زنان  تحصیل کرده و فعال در عرصه تجارت و در نتیجه گسترده شدن شکاف جنسیتی در اقتصاد جوامع می شود.
این گزارش نشان داد زنان در روسیه در مشاغلی چون کارگر عرشه کشتی یا حمل و نقل ریلی اجازه کار ندارند. در ده اقتصاد جهان زنان سخت تر می توانند از موسسات اقتصادی وام دریافت کنند.
در این گزارش آمده است، 46 کشور از جمله  هاییتی، قوانین خاصی علیه خشونت خانگی ندارند و در 41 اقتصاد بررسی شده، حفاظت از زنان در برابر آزار و اذیت جنسی  در قانون پیش بینی نشده است.
این پژوهش که در کشورهای آفریقایی، اروپایی و آسیا مرکزی در دو سال اخیر صورت گرفت، روشن کرد در کشورهای آسیای شرقی و اقیانوس اطلس، امکان دسترسی زنان به اعتبار افزایش یافته و کشورهایی نظیر کنیا، نیکاراگوئه و مجارستان سعی در ارتقای سطح حقوق زنان داشته اند.  این تحقیق نشان داد مصر و موزامبیک اقدام به اتخاذ سیاست هایی برای محافظت از دختران در برابر آزار جنسی در مدارس کرده اند.
در حالی که بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی زنان در بسیاری از کشورها بر اثر قوانین سختگیرانه مچاله می شونداما هنوز 18 کشور فاقد هرگونه قانون منع کننده در ارتباط با اشتغال زنان هستند که از میان آنها می توان به استونی، کانادا، دومینیکن، ارمنستان، کوزوو، مجارستان، مالت، اسپانیا، مکزیک  و پرو اشاره کرد.