کد خبر: 280896
تاریخ: 2آبان1397
کد خبرنگار: 235

تصویر دختری که بازی پرسپولیس را از ورزشگاه دید

یک بار دیگر دختری با پوشش و گریم وارد ورزشگاه آزادی شد.

تقریبا قبل از هر بازی مهم خبری درباره حضور زنان نیروی انتظامی برای جلوگیری از ورود دختران پسرپوش و گریم‌شده به ورزشگاه آزادی منتشر می‌شود و بعد بازی هم تصویری از دختری که از سدها گذشته و هیجان تماشای بازی از نزدیک را تجربه کرده. این هم تصویری از دختری که بازی تاریخی پرسپولیس و السد را از نزدیک دید.