کد خبر: 281931
تاریخ: 15آبان1397
کد خبرنگار: 225

مانع تراشی های بی پایه در برابر شهردار شدن محسن هاشمی

متاسفانه فرآیند انتخاب شهردار تهران آنقدر لوث گشته که مطالبه اکثریت ساکنین پایتخت در ملعبه سیاسیون قربانی شده و در یکسال اخیر کارنامه شورای شهر پنجم تهران از کوچکترین واحدهای مدیریت نواحی شهرداری هم ضعیفتر بوده است.

واگویی این موضوع که بدون حضور محسن هاشمی در لیست انتخابات سال ۹۶ شورای شهر تهران به ترکیبی کاملا متفاوت از شورای شهر کنونی منجر می شد، شاید تکرار مکررات باشد اما ضرورتی است تا حجت را بر کباده کشان خدمت به مردم تمام کند و در انزوای مطلق اصلاح طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ هیچ بهانه و عذری برای فرافکنی باقی نماند.
جمع قابل توجهی از اعضای شورای شهر پنجم تهران با مانع تراشی های بی پایه در برابر شهردار شدن محسن هاشمی تنها بستر اضمحلال سرمایه اجتماعی جریان اصلاحات را فراهم کردند و لطمات جبران ناپذیری را در عرصه حضور و تاثیر مردم به جا نهادند.


شاید اگر به جای انتخابات شورای شهر در پایتخت، انتخاباتی برای تعیین شهردار تهران برگزار می شد و افرادی که در سال اخیر به عنوان نامزد شهرداری تهران مطرح بودند در عرصه رقابت سنجیده می شدند معلوم می گشت که مجموع رای دو شهردار قبلی و ... در برابر محسن هاشمی حتی پنج درصد آرای مردم را کسب نمی کردند که اگر جز این بود آنان به عنوان سرلیست انتخابات سال ۹۶ اعلام می گشتند.
امروز هم که آخرین فرصت تمکین از خواست مردم در اختیار ساکنین بهشت قرار گرفته است باز هم عده ای به دنبال حفظ شرایط اسف بار کنونی برای تضمین منافع اقلیت "همواره بهره مند" بوده اند.
غوغاهای ظاهری هم تنها برای غلبه حواشی بر ضروریات بوده و فقدان انسجام در شورای شهر تهران به مشکلات فراوان کنونی منجر شده است.


شاید اگر اراده ای برای حفظ منافع مردم بود هیچ گاه طرح های رنگارنگ و بی فایده در سال اخیر در شهرداری تهران پیگیری نمی شد.
فی المثل برنامه توسعه ای تدوین شده برای تهران که نتیجه گعده های خالی از نظریات و اقدامات کارشناسی بود و تنها نمایشی سخیف از "فعال نمایی" برای جلب توجه بود، با تحمیل هزینه های گزاف تنها فرصت تجربه اندوزی برای بقایای تشکل های سیاسی منحله گشت.


مخالفین حضور محسن هاشمی در مسند شهرداری تهران امروز از میان مدعیان اصلاح طلبی هستند که می دانند با حضور هاشمی، دکان منفعت طلبی و تمتع جویی تعطیل گشته و نظریات مخرب از طرح های شهرداری تهران حذف خواهد شد.
نه تنها عقل سلیم بلکه اجماع کارشناسی هم در کنار مطالبه عمومی، خواهان حضور محسن هاشمی در مسند شهرداری تهران است.
این به یقین آخرین فرصت شورای پنجم تهران برای جبران مافات است.