کد خبر: 282679
تاریخ: 5آذر1397
کد خبرنگار: 235

یک اتفاق خجالت آور در ورزشگاه آزادی

نیروی انتظامی فردی را به جرم فروش پول در ورزشگاه آزادی دستگیر کرد.

فردی با استفاده از دستگاه کارت خوان اقدام به فروش پول به هواداران حاضر در ورزشگاه کرده بود که پلیس نیروی انتظامی در اقدامی او را دستگیر کرد.

این فرد در نبود دستگاه های خودپرداز بانکی، در ازای پرداخت پول نقد به هواداران، مبلغ بیش تری را با استفاده از دستگاه کارت خوان به حساب خود واریز می کرد.