کد خبر: 283815
تاریخ: 20آذر1397
کد خبرنگار: 225

درباره حق الوکاله زنجانی

اقای محسنی اژه ای اخیرا اعلام فرموده اند که چهار وکیل در پرونده بابک زنجانی جمعا یک میلیاردو چهارصد میلیون تومان حق الوکاله گرفته اند و در۲۶ جلسه دادرسی شرکت کرده اند.!!

جناب اژه ای؛
جضور در جلسات دادرسی، درصد بسیارکمی از کار وکالت است شاید کمتر از ده درصد
مذاکرات با موکل و وابستگان وی،
مذاکره با کارشناسان مالی و حسابداری وی،
مطالعه اسناد و مدارک،
تحلیل و بررسی سوابق امر،
مطالعه پرونده قضایی،
مراجعات مکرر و ازار دهنده به مراجع قضایی مربوط،
برخوردهای تحقیرامیز و پرسنل ورودی محاکم و ایضا برخی کارمندان و برخی قضات
پیگیری های منظم قبل و بعد از محاکمه
مدیریت امور حقوقی و قضایی پرونده موکل
 هیچکدام از موارد فوق  در فرمایش شما لحاظ نشده است.
از طرف دیگر
وکیل پیشخدمت اداری ندارد
اتوموبیل با راننده دولتی ندارد
از احترامات شغل قضا بهره مند نیست
از وامهای کم بهره مسکن و اتوموبیل بهره مند نیست
زمین دولتی و تعاونی نمیگیرد
اضافه کار ندارد
بابت امار پرونده ها وجوهی نمیگیرد
پذیرایی ارباب رجوعش را شخصا میپردازد
هرگز نمیتواند به موکل و بستگان وی بگوید اگر به دفاع من اعتراض دارید به مرجع تجدید نظر اعتراض کنید من فارغ از رسیدگی هستم،
به علاوه باید
دفتری تدارک ببیند
کارمند و منشی استخدام کند،
پذیرایی دفتر را تامین کند،
از اتوموبیل شخصی یا تاکسی استفاده کند بارها و بارها،

مالیات علی الحساب و سهم کانون وکلا و صندوق حمایت را حدود ۹ درصد قبل از مراجعه بدادگاه بپردازد و در پایان سال مالی نیز تا ۲۵ در مالیات بر درامد بدهد تا بتواند پروانه خود را تمدید کند.
جناب اژه ای حق الوکاله وکیل بابت چند جلسه محاکمه نیست از روز گرفتاری موکل اغاز و تا پایان کار وی که ممکن است چندین سال طول بکشد ادامه دارد .
ضمنا وکیل به موکل و بستگانش پاسخگوست و هر لحظه باید به تماس های ایشان پاسخ دهد و نابسامانی های احتمالی دستگاه عدلیه و ناکارامدی قوانین را برای ایشان توجیه نماید.
ایا برای اینهمه کار و مسولیت ان مبلغ برای چهار نفر که سالها تحصیل و تجربه وکالتی دارند وسالها اسیر پرونده ای چون زنجانی خواهند بود زیاد است.
لطفا یک ماشین حساب بردارید
مالیات و هرینه ها و سنوات اتلاف وقت پر تنش و تحقیرات ریز و درشت از جمله فرمایش خودتان،برای چهار نفر را محاسبه کنید ببینید چقدر منطقی فرمایش فرمودید.
شما سخنگوی دستگاه عدالت کشورید و موکلین حتما با علم به صعوبت کار و با رغبت به وکلا حق الوکاله داده اند
در تمام دنیا مولفه های موثر در تعیین حق الوکاله عبارتند از:
۱-سختی کار
۲-حجم اوراق پرونده
۳-زمانیکه از وکیل خواهد گرفت
۴-ارزش ریالی موضوع پرونده
۵-موقعیت شخص موکل
۶-میران مالیات و هزینه هایی که وکیل برای اداره پرونده و تدارک دفاع تحمل خواهد نمود
۷-فشارهای روانی و عصبی که از قبل پرونده به وی وارد خواهد امد
۸-والبته مسولیت نگهداری اسناد و مدارک و اطلاعات پرونده،برای حداقل ده سال.
یقینا پرونده اقای زنجانی از حیث عوامل فوق با یک پرونده ساده از هر حیث متفاوت است و همگان اینرا میدانند
وسخنگوی دستگاه قضا باید بیش از همه بداند.

همه مردم حتی مقامات و عوامل دستگاه قضادر هر گرفتاری یکی از اقدامات مهمشان مراجعه و کسب نظر و مشورت با وکلای مورد وثوقشان است.

البته در میان وکلا نیز مانند صنوف دیگر افراد نامتوازن وجود دارد که علت عمده ان،اخلاق سوزی اجتماعی ونقض در سیستم قضایی است.