کد خبر: 28533
تاریخ: 19مهر1394
کد خبرنگار: 225

ارایه لایحه اعتراضی «سعید مرتضوی» به حکم دادگاه

رییس شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران و قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده سعید مرتضوی از ارایه لایحه اعتراضی وی نسبت به حکم صادره در بخش تامین اجتماعی پرونده خبر داد.

قاضی محمدرضا محمدی‌کشکولی با بیان این مطلب اظهار کرد: آقای مرتضوی اواخر هفته گذشته به شعبه مراجعه و لایحه اعتراضی خود را نسبت به حکم صادره ارایه داد.

بر اساس این گزارش، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی از سوی شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان به ریاست قاضی محمدی‌کشکولی در ارتباط با شکایت سازمان تامین اجتماعی به حبس و رد مال محکوم و در رابطه با اتهام «معاونت در قتل» (شکایت جدید روح الامینی) و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» (بخش نقض شده رای شعبه 76 در دیوان عالی کشور) تبرئه شد.

طبق آنچه از سوی وکیل‌مدافع تامین اجتماعی اعلام شده، سعید مرتضوی در رابطه با پرونده شکایت تامین اجتماعی به یک سال حبس -که شش ماه آن تعلیق شده- و رد مال محکوم شده است.

با توجه به اینکه حکم از سوی دادگاه کیفری یک استان تهران صادر شده، مرجع تجدیدنظرخواهی، دیوان عالی کشور است.

منبع:ایسنا