کد خبر: 290895
تاریخ: 20فروردين1398
کد خبرنگار: 225

آقای فروغی؛برخی مجری ها رسانه را با بقالی اشتباه گرفته اند!

آقای فروغی؛ جامعه امروز ایران دچار فقر تولید محتوا شده است و به عنوان یکی از مدیران رسانه ملی موظف هستید نسبت به نهاد سازی فرهنگ واقع گرایانه متناسب با حال و قال جامعه شناخت تاریخی داشته باشید و به عبارتی محتوای شرع و عقل و عرف اقتضاء زمانی را درک کنید و آن به انجام برسانید که تشخیص و انتخاب جامعه باشد نه روش و منشی که حالت کم باوری و بی اعتمادی تولید کند

آقای فروغی؛ جامعه امروز به عقل و منطق احتیاج دارد و به عبارتی عقل دینی و خرد عرفی نیاز ضروری امروز است و نمی شود با سلبریتی و مجری هایی که فقط درد نان و نام دارند! جامعه را هدایت نه! بلکه مهار کرد! کسی که درد نان و نام دارد نمی تواند دغدغه فرهنگ و اقتصاد و سیاست جامعه را داشته باشد. پیشگیری بهتر از درمان است اما وقتی جامعه دچار بیماری شده است تشخیص بیماری گره گشاست! آقای فروغی؛ رسانه ملی به کاریکلماتوریست احتیاج ندارد، برخی مجری ها جامعه دان و آینده خوان نیستند و بر همین اساس به واسطه جاذبه نان و نام بدون توجه به مختصات جامعه به دنبال برداشت شخصی محصول و همین طور رقصیدن با هر سازتان هستند!    سئوال کلیدی این است آیا تضادهای سنت و مدرنیته که از زمان مشروطه تا به امروز ادامه دارد با خنده درمانی و شوهای بدون محتوا و کارکردهای طوطی وار به تعادل می رسد؟!   آقای فروغی؛ جامعه امروز باید در فضای درمان زیست داشته باشد در کنار پیشگیری باید ادبیات پیش بینی را هم بیاموزیم بنابراین فضا باید در رسانه ملی برای کسانی مهیا شود که لایه های مختلف جامعه را بشناسد و مهم تر اینکه به ادبیات یکپارچه جهانی آگاه باشد و به تعبیری دغدغه توامان اسلامیت و ایرانیت داشته باشد   آقای فروغی؛ برخی سلبریتی ها و مجری ها رسانه ملی را با بنگاه اقتصادی اشتباه گرفته اند! و بیش از آنکه دغدغه مخاطب و جامعه را داشته باشند دغدغه حل و فصل چالش های اقتصادی خود را دارند! جامعه امروز به میزانی از آگاهی رسیده که بداند معرفت به خوشگلی نیست! شاید به عبارتی روی هیکل و ریخت و طوطی صفتی آنان حساب باز کرده باشید اما چنین قشری نمی‌توانند محول الاحوال باشند.