کد خبر: 29319
تاریخ: 20مهر1394
کد خبرنگار: 225

اعضای هیات نظارت انتخابات در 380 شهرستان کشور انتخاب شدند

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات از تعیین اعضای هیئت نظارت 380 شهرستان از سوی این هیئت خبر داد.

سیامک‌ ره‌پیک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات به آخرین برنامه‌های این هیئت برای انتخاب اعضای هیئت نظارت مرکزی شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: اعضای هیئت‌های نظارت انتخابات در 380 شهرستان کشور توسط هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات تعیین شده‌اند.

وی افزود: حدود 482 شهرستان داریم که برای 380 شهرستان از سوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات هیئت تأیید و تعیین شده است.

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، خاطر نشان کرد: تعیین اعضای هیئت‌های نظارت انتخابات در تمامی 482 شهرستان کشور تا دو هفته آینده توسط هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات پایان می‌یابد.