کد خبر: 32574
تاریخ: 25مهر1394
کد خبرنگار: 225

ثبت نام از متقاضیان صدور کارت هوشمند برای اجرایی شدن مراحل ثبت دادخواست در دفاتر وکلا

ثبت نام از متقاضیان صدور کارت هوشمند برای اجرایی شدن مراحل ثبت دادخواست در دفاتر وکلا از اول آبان آغاز می شود.

به گزارش وکیل ملت با توجه به اعلام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مبنی بر نصب گواهی الکترونیک آن قوه بر روی کارت های نمونه و عودت کارت های صادره به وکلا جهت آزمون عملیاتی در دفاتر وکلا، به آگاهی می رساند به منظور اجرایی نمودن عملیات صدور کارت هوشمند در نظر است تا تعداد ٢٠٠ نفر از وکلا و کارآموزان، مراحل اجرایی ثبت دادخواست را آغاز نمایند.
بدین منظور از همکارانی که اثر انگشت و امضای خود را در سیستم کانون وکلا ثبت نموده اند دعوت به عمل می آید تا جهت ثبت نام از ابتدای آبان ماه جاری به واحد صدور کارت شناسایی کانون (طبقه اول – اتاق ١٢) مراجعه فرمایند.
بدیهی است کارت های صادره متعاقبا به این دسته از همکاران تحویل و قادر به انجام مراحل ثبت دادخواست در سامانه قوه قضائیه خواهند بود.