کد خبر: 33963
تاریخ: 27مهر1394
کد خبرنگار: 230
واکنش دکتر نعمت احمدی به اظهارات وزیر نفت

خبرنگاران یتیم هستند

زهره محمد حسین پور:بگذارید این متن را اندکی عامیانه شروع کنیم به پیر به پیغمبر ما از بابک زنجانی هیچ پولی نگرفته ایم اگر اعتراض داریم به حرف های جناب وزیر نفت است.اعتراض ما برای حفظ شرف مان است. آقای زنگنه شما اگر با بابک زنجانی مشکلی دارید که بی شک دارید خواهش می کنیم از کیسه خبرنگارها خرج نکن.اگر موردی سراغ دارید شفاف حرف بزنید به همان مورد خاص اشاره کنید.چرا در لفافه حرف می زنید؟چرا می گویید بابک زنجانی در برخی رسانه ها پول خرج می کند؟شما که اینقدر صریح هستید چرا اسم رسانه را نمی آورید؟ همه این ها بهانه ای شد تا با وکیل خبرنگار بعبارتی وکیل هم درد ، درد دل کنم .

از دکتر نعمت احمدی پرسیدم در شرایطی که خبرنگاران بصورت عام مورد اتهام قرار می گیرند آیا یک شخص از این مجموعه می تواند شکایت کند که ایشان در جواب می گوید: بله می تواند و از آنجایی که خبرنگاران از دیگر طبقات اجتماعی مجزا نیستند و هرکسی که مورد اتهام قرار گیرد و تهمتی به آن زده شود می تواند همانند دیگر افراد عادی شکایت کند.

به طور مثال در جریان صحبت های امروز بیژن زنگنه وزیر نفت در رابطه با پول گرفتن رسانه یک شخص می تواند بعنوان شاکی خصوصی از وزیر نفت شکایت کند اما متاسفانه شکایاتی از این دست بیشتر جهت برطرف کردن عصبانیتمان است و نتیجه مثبتی نخواهد داشت زیرا در مواقعی که بطور عام صنفی مورد اتهام قرار می گیرد ما نمی توانیم مصداق و موضوع را تعریف کنیم که کدام خبرنگار و کدام مطلب مورد نظر شخص بوده است.

دکترنعمت احمدی در پاسخ به این سوال که در رابطه با نمایشی بودن این حق خبرنگار و اینکه راه حل مناسب چیست می گوید: وجود انجمن صنفی روزنامه نگاران برای حمایت و جلوگیری از اتهامات راه حل مناسب است و اگر انجمن صنفی وجود داشت می توانست از طرف تمامی خبرنگاران و روزنامه نگاران شکایت کند و جواب درست بگیرد و به نظر بنده جامعه روزنامه نگاران در حال حاضر بعلت نبود انجمن صنفی بسیار آسیب پذیر هستند.این وکیل در پاسخ به اینکه بالاخره جامعه روزنامه نگاران باید چکار کند تا بتواند انجمن صنفی روزنامه نگاران را احیا کند، می گوید که از نظر من جامعه روزنامه نگاران باید همتی کنند تا دولت به وعده هایی که در زمان شروع به کارش داد عمل کند البته ما روزنامه نگاران فکر کردیم زمانی که ربیعی وزیر تعاون که خودشان روزنامه کار و کارگر را داشته اند و یک روزنامه نگار حرفه ایی محسوب می شوند در راس وزارت کار قرار گیرد،گره کور انجمن صنفی روزنامه نگاران باز می شود و روزنامه نگاران دیگر یتیم نخواهند بود تا هر شخصی بتواند آنها را مورد اتهام قرار دهد اما ایشان نیز نتوانست گره از کار فروبسته ما باز کند.