کد خبر: 38999
تاریخ: 6آبان1394
کد خبرنگار: 225

پرونده زمین‌خواری رئال مادرید در کمیسیون اروپا

کمیسیون اقتصادی اروپا سرگرم بررسی یکی از بزرگترین زمین خواری‌های تاریخ فوتبال قاره سبز است.

در سال 1998 توسط شهردار وقت مادرید زمین‌های حومه پایتخت اسپانیا از محل اموال عمومی به باشگاه رئال مادرید به عنوان یک بخش خصوصی واگذار می‌شود و مشکل از همین بخش آغاز شده است و بایگانی شهرداری مادرید مدعی است در آن زمان باشگاه رئال مادرید در بخش سازمانهای خصوصی قرار نداشته و شهرداری مادرید این زمین‌ها را به یک ارگان سهامی عام واگذار کرده و رئال مادرید در آن سال یک واحد دولتی محسوب می‌شده است . در مقابل ، مخالفان معتقدند که رئال مادرید تنها یکسال پس از فروپاشی دیکتاتوری ژنرال فرانکو به عنوان یک باشگاه مردمی، اعلام استقلال مالی کرده و یک بخش خصوصی به حساب آمده است.

در هر حال در این زمین‌ها 4 برج معروف مادرید ساخته شده و بعدها فلورنتینو پرس به عنوان مالک این 4 برج شناخته شده و هزینه خرید و بازسازی هر4 برج را داده است. اکنون اتحادیه اروپا در بخش کمیسیون اقتصادی خود متولی پیگیری پرونده‌ای موسوم به «زمین خواری باشگاه رئال مادرید» است و شاکیان خصوصی این پرونده بیش از 300 شهروند مادریدی هستند که ادعا می‌کنند اموال عمومی شهر نباید به نام کسی سند خورده باشد.

رئال مادرید حداقل 22 میلیون یورو در قدم اول جریمه نقدی خواهد شد و موضوع بازپس گیری این 4 برج بزرگ که به نمادهایی از شهر مادرید تبدیل شده‌اند، پس از آن پیگیری خواهد شد.