کد خبر: 42868
تاریخ: 11آبان1394
کد خبرنگار: 235

خسارت سیل به موفق ترین سایت تکثیر گوزن کشوردر ایلام

مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام گفت: بارش های سیلابی هفته گذشته باعث بروز خسارت هایی به موفق ترین سایت تکثیر و احیای گوزن زرد ایرانی در منطقه مانشت و قلارنگ استان شد.

به گزارش وکیل ملت  ؛ مازیار سلیمان نژاد اعلام کرد: هنوز آمار و برآورد دقیق از میزان خسارت وارده به این سایت در دست نیست اما کارشناسان در حال بررسی میزان آسیب ها هستند.
سلیمان پور اضافه کرد:با توجه به طبیعی بودن سایت و وجود جان پناه ها و سنگ های بزرگ و صخره مانند و پناه گرفتن گوزن ها در شیار این سنگ ها هیچ کدام از گوزن های ساکن آسیب ندیده اند و درصحت کامل به زیست خود ادامه می دهند.
رییس سایت گوزن ایلام نیز گفت: بخش هایی از دیواره های اصلی به میانگین 100 متر در قسمت های مختلف تخریب و ریزش داشته و هم اکنون برای جلوگیری از خروج گوزن ها به بیرون و یا ورود حیوانات وحشی گوشت خواربه سایت ، بخش های تخریب شده بصورت موقت اما محکم مسدود شده است.
فرزاد بهامین افزود: همچین سیل باعث فرسایش و کنده شدن زمین داخل سایت و ایجاد چاله های متعددی شده که هر چند این چاله ها زیاد عمیق یا دارای وسعت زیاد و خطر آفرین برای هیچ کدام از ساکنان سایت نیست اما به علت تعداد زیاد، موجب آسیب و تخریب محوطه درونی سایت شده است.     باشگاه خبرنگاران جوان